Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program je učební dokument, který si každá škola vytváří tak, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu pro svůj obor vzdělávání. ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo u zástupkyně ředitelky školy.

Legislativně je zakotven v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Učební plán oboru - Bezpečnostně právní činnostRychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp