Vzdělávání venkova

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

"ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ OBYVATEL VENKOVA"

CZ.1.07/3.1.00/50.0198

Délka trvání projektu:

1. srpna 2014 do 30. června 2015

Příjemce podpory:
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.

Partneři projektu:

Private Service, spol. s.r.o.

Charakteristika projektu:

Cílem projektu je poskytnout obyvatelům venkova další vzdělání v oblastech, které rozšíří jejich obecné kompetence a zvýší jejich konkurenceschopnost a uplatnitelnost na trhu práce. Projekt je zaměřen na vybrané obce v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, které mají do 2 000 obyvatel. Vzdělávací aktivity v rámci projektu jsou poskytovány bezplatně a jsou zaměřeny na 3 klíčové oblasti - právní vzdělání, finanční gramotnost a spotřebitelskou gramotnost. Vzdělávací aktivity jsou určeny pro zaměstnané i nezaměstnané osoby. Rychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp