Učme se pomáhat a chránit

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

"INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÝCH NA OCHRANU OSOB A MAJETKU"

CZ.1.07/1.1.07/02.0097

Délka trvání projektu:

prosinec 2009 - říjen 2011

Příjemce podpory:
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.

Partneři projektu:
Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s.r.o
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ministerstvo vnitra ČR

Charakteristika projektu:

Hlavním cílem projektu je tvorba flexibilního vzdělávacího programu založeného na modulárním systému, který umožňuje všestranně rozvíjet osobnostní, vzdělávací a technické dovednosti a schopnosti žáků. Projekt je zaměřen na inovaci vzdělávání pro žáky na školách zaměřených na ochranu osob a majetku. Jedná se o sofistikovanou implementaci vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností zaměřených na problematické oblasti edukace žáků v budoucnu pracujících převážně v bezpečnostních složkách.

Prezentace projektu

Webový portál projektu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce pořádané v rámci realizace grantového projektu

Střelecký kurz - červen 2011
Hlavní báňská záchranná stanice - duben 2011
Okresní hasičksý sbor - březen 2011
Praha - červen 2010Rychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp