Integrace 50+

Projekt je realizován v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

"INTEGRACE OSOB STARŠÍCH 50 LET NA TRH PRÁCE"

CZ.1.04/2.1.01/D8.0041

Délka trvání projektu:

1.září 2014 - 31. říjen 2015 

Příjemce podpory:
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.

Charakteristika projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti osob starších 50 let a implementaci inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji (MSK).

Hlavním cílem projektu je motivace nezaměstnaných osob ve věku 50+ k návratu na trh práce. To znamená, že tato cílová skupina bude seznámena s aktuálními trendy na trhu práce spolu s postupy, jak si udržet motivaci a posílit sebevědomí. Toho bude dosahováno pomocí nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Cílové skupině bude poskytnut individuální přístup s ohledem na jejich specifické potřeby, účastníkům budou dále poskytnuty poradenské a vzdělávací služby.

Díky tomuto projektu dojde ke zlepšení současného i budoucího postavení starších osob a prodloužení a zkvalitnění jejich pracovního života.Rychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp