Forenzní laboratoř

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

"PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ VE FORENZNÍ LABORATOŘI"

CZ.1.07/1.1.00/54.0037

Délka trvání projektu:

1. září 2014 - 31. července 2015

Příjemce podpory:
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.

Charekteristika projektu:

Projekt je zaměřen na podporu praktického vyučování v Moravskoslezském a Zlínském kraji v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. Cílem je podpořit realizaci praktického vyučování pomocí spolupráce se zaměstnavateli (aktéry na trhu práce). Ke zvýšení kvality praktického vyučování dojde za pomoci odborníků z praxe, kteří se budou na vyučování podílet. Jedná se o odborníky z řad Policie ČR a Policejního prezidia.
Pro podporu praktického vyučování bude vytvořeno středisko vlastní praxe (forenzní laboratoř). Žáci budou mít možnost vyzkoušet si praktické postupy při vyšetřování. Středisko vlastní praxe jim umožní vyzkoušet si řešit nejznámější a nejčastěji se opakující případy trestné činnosti (krádež, vloupání, vražda).

Celkový přínos projektu spočívá ve zvýšení odborných kompetencí žáků za pomoci odborníků z praxe a zvýšení jejich konkurenceschopnosti a adaptability na současné a budoucí podmínky trhu práce. Projekt dále přispěje ke zvýšení motivace žáků a zvýšení zájmu o studium daného oboru. Studenti se v prostředí školy budou moci seznámit s novými pracovními postupy a trendy používanými bezpečnostními složkami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLÍČOVÉ AKTIVITY, KTERÉ BUDOU V RÁMCI PROJEKTU REALIZOVÁNY

KA01 – Příprava výuky pro středisko vlastní praxe
V rámci této klíčové aktivity dojde ke zpracování tří praktických modulů pro výuku ve forenzní laboratoři. Moduly budou obsahovat teoretické poznatky o dané trestné činnosti, včetně odkazů na legislativní předpisy, postupy a metody vyšetřování a určení pomůcek a nástrojů pro vyšetřování.

KA02 – Realizace výuky ve středisku vlastní praxe
V rámci této klíčové aktivity dojde k pilotnímu testování vytvořených učebních opor při praktickém vyučování ve forenzní laboratoři.

KA03 – Ověření znalostí v praxi
Cílem této aktivity je nenásilnou, hravou a zajímavou formou ověřit znalosti žáků z oblasti forenzního vyšetřování. Pro žáky bude připravena simulace policejního případu, jejímž cílem bude nalézt pachatele trestného činu díky nabytým znalostem z praktického vyučování ve forenzní laboratoři.

KA04 – Spolupráce škol a zaměstnavatelů
Cílem této klíčové aktivity je navázání dlouhodobé, přínosné a udržitelné spolupráce s aktéry na trhu práce.Rychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp