Přijímací řízení

IZO 061 988 278

Termín přijímacích zkoušek:

Jednotné testy z českého jazyka a matematiky

1. termín: 12. duben 2019

2. termín: 15. duben 2019

Každý uchazeč má dva pokusy – na každé škole (oboru) jeden a Cermat zašle na školu pouze ten lepší výsledek z každého testu z M a ČJ.

Náhradní termíny přijímací zkoušky - pro ty uchazeče, kteří se ze závažných (zdravotních) důvodů nemohou zúčastnit testů v dubnových termínech.

13. května 2019
14. května 2019

Termíny podání přihlášek:

1. 3. 2019 - denní studium, obor Bezpečnostně právní činnost (ŠVP Ochrana osob a majetku)

Přihlášku k dennímu studiu naleznete zde. Pro zjednodušení přikládáme vyplněný vzor.

Přihlášku k dálkovému a distančnímu studiu naleznete zde.

Formulář pro lékařský posudek naleznete zde.

K řádnému přihlášení je nutno dodat vyplněnou přihlášku i lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.


Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení, na základě něhož může být takovému uchazeči prodloužena doba konání jednotné přijímací zkoušky. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení záleží na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně).

Uchazeči o studium z jiných zemí Evropské unie
Uchazeči ze zahraničí přiloží k přihlášce také žádost o prominutí jednotné písemné zkoušky z českého jazyka. Jejich schopnost porozumět českému jazyku bude při konání přijímací zkoušky ověřena pohovorem.Rychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp