Žákovský parlament

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Členové jsou voleni vždy v září nového školního roku tajným hlasováním každým členem třídy. Každá třída volí dva zástupce. Koordinátor žákovského parlamentu si však současně podle svého uvážení může z každé třídy vybrat jednoho zástupce. Kromě členství voleného může aktivně spolupracovat každý student školy, který se rovněž může zúčastňovat operačních porad parlamentu, pokud se na tom usnesou i ostatní členové. V případě, že tento student spolupracuje aktivně po delší dobu, může se hlasováním parlamentu stát členem (zástupcem své třídy).

Člen parlamentu může být vyloučen v případě, svým chováním zásadně poruší nebo bude dlouhodobě porušovat zásady morálního kodexu studenta střední školy či školní řád.

Žákovský parlament se setkává dle potřeby, minimálně však jednou za měsíc.

Žákovský parlament pomáhá výchovnému poradci v kooperaci a komunikaci s vedením a pedagogickým sborem a snaží se vyvíjet aktivitu – vlastní akce apod.

Již k tradičním akcím patří např. Vánoce, výzdoba tříd k různým událostem, tvorba nástěnek na chodbě školy a další.Rychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp