Kurzy a školení

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A PROLONGAČNÍCH KURZŮ PRO STRÁŽNÍKY OBECNÍ POLICIE

dle ustanovení § 4d odst. 3 písm. b) zákona o obecní policii

Prolongační kurzy pro strážníky

Základní model prolongačních kurzů pro strážníky je stanoven na 5 pracovních dnů. Výuka probíhá ve Zlíně. V případě zájmu lze kurz prodloužit o nástavbu s výukou profesní sebeobrany a střelby. Termíny přizpůsobíme vašim požadavkům.

Délka konání: 5 dnů
Základní rekvalifikační kurzy pro strážníky

Základní kurz je určen pro uchazeče o práci strážníka. Výuka je stanovena na 5 týdnů s výukou ve Zlíně. Obsahuje především základní právní nauku, bezpečnostní přípravu, profesní přípravu (profesní sebeobrana, střelecká příprava).

Délka konání cca 5 týdnů
Minimální počet účastníků pro zahájení základního kurzu je 5 osob.

Jiří Lehký, plk. v. v.

tel. +420 731 152 478

e-mail: lehky@sosoom.cz

KURZY PRO PRACOVNÍKY CIVILNĚ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB

Střední odborné školy ochrany osob a majetku v Karviné, Zlíně a Ostravě připravily pro zájemce z řad pracovníků soukromých bezpečnostních agentur kurzy k získání odborné způsobilosti.
Vzhledem k pořádkům vyplývajícím především z vyhlášky MV ČR č. 16/2009 o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva jsou tyto kurzy zaměřeny na přípravu ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace

Strážný (68-008-E) a Detektiv koncipient (68-009-M).

Jelikož všechny výše uvedené školy byly Ministerstvem vnitra ČR uznány jako autorizované osoby, poskytují v této oblasti rovněž možnost vykonání příslušné kvalifikační zkoušky. Úspěšní absolventi získají Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný nebo Detektiv koncipient dle platné legislativy.

Odborné kurzy zajišťují lektoři s dlouhodobou pedagogickou a zvláště odbornou praxí.

Základní informace o kurzech:
Místo pořádání: Karviná, Zlín, Ostrava (po domluvě kdekoliv)

Forma studia:

denní (rozsah 41 vyučovacích hodin)
distanční (využití elektronických opor přístupných přes internet)
kombinovaná (kombinace dvou výše uvedených)
samostudium (uchazeč se hlásí přímo na zkoušku, neplatí kurzovné)
Všichni uchazeči budou mít možnost ještě před samotnou zkouškou absolvovat zkušební test, který ověří míru jejich připravenosti.

Zájemci si musí vyplnit Přihlášku do kurzu (či přímo Přihlášku ke zkoušce) a podat ji na zvolenou školu ochrany osob a majetku.

Okruhy ke zkoušce: STRÁŽNÝ - testové otázky a modelové situace

DETEKTIV - testové otázky a modelové situace

Přihlášky ke stažení:

Přihláška ke zkoušce (obě kvalifikace)

Více informací na tel.: 731 152 478 případně nás můžete kontaktovat na e-mail: lehky@sosoom.cz.Rychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp