Informace a aktuality

Společné cvičení s UO Brno
29.10.2012

Informace a aktuality «

Na základě velmi dobré spolupráce byla ve dnech 15.-17. října 2012 realizována akce „Prezentace Univerzity obrany 2012“ pro žáky čtyř Středních odborných škol ochrany osob a majetku (SOŠ OOM) a dvou Bezpečnostně právních akademií (BPA), které mají svou výuku zaměřenou i do oblasti přípravy personálu pro bezpečnostní systém státu. Celkem se této prezentace zúčastnilo 37 příslušníků výše uvedených středních škol (z toho 32 žáků a 5 výchovných pracovníků). Prezentace byla realizována i s podporu finančních prostředků projektu Evropských sociálních fondů (ESF).

Cílem prezentace bylo seznámit se se strukturou a obsahem přípravy studentů Univerzity obrany a s některými činnostmi souvisejícími s přípravou budoucích velitelů jednotek pozemních sil Armády České republiky.

Pro podporu řízení praktického výcviku byla na celou dobu prezentace vyčleněna skupina studentů Univerzity obrany. Až na jednu výjimku se jednalo o příslušníky zájmové skupiny COMMANDOS.
Převážná část třídenní prezentace byla organizována jako nepřetržitý výcvik ve vojenském výcvikovém prostoru BŘEZINA. Celý výcvik byl organizován jako soutěž mezi týmy vytvořenými z jednotlivých škol, přičemž všechny týmy byly smíšené – v každém byla minimálně jedna dívka. Žáci středních škol si v průběhu zaměstnání vyzkoušeli stavění přístřešků pro přežití v přírodě, přesuny terénem různými způsoby, překonávání překážek na bojové dráze a řadu dalších činností.

Tvrdou prověrkou odolnosti a psychických sil bylo počasí. Již stavba přístřešků pro přežití byla prováděna za mírného mrholení, které po celou první noc přešlo v poměrně vytrvalý déšť. A v dešti pokračoval výcvik i téměř celého druhého dne. Nižší kvalita výstroje některých žáků, zejména z pohledu odolnosti proti vlhku, způsobila, že do scénáře výcviku musely být zařazeny i bloky ohřevu a sušení.

Ani nepřízeň počasí však nemohla zabránit otužování účastníků aktivity při provádění hygieny v přírodních zdrojích (rybníčcích a přehradě), včetně povinnosti na několik sekund ponořit celé své tělo do chladné vody. Příprava (a konzumace) stravy v terénu nečinila účastníkům aktivity sebemenší problémy. Zajímavé bylo i prosakování jednotlivých středoškolských týmů přes clonu vytvořenou instruktory-příslušníky COMMANDOS. Došlo i k několika zajetím méně pozorných prosakujících a jejich dílčímu vytěžení. Jistě zajímavá zkušenost.

Snad nebylo jen zdvořilostní frází účastníků prezentace při jejím vyhodnocení třetího dne, když si aktivitu pochvalovali a vyjádřili přesvědčení o jejím přínosu i pro další období. Několik účastníků projevilo zájem o studium na Univerzitě obrany po úspěšném ukončení střední školy. Certifikáty o absolvování aktivity předané při jejím vyhodnocení všem účastníkům budou pro středoškoláky připomínkou na jejich výdrž při překonávání těžkostí a strádání, které jim byly stavěny do cesty.

Několik fotek z akce najdete zde: galerie


« zpět na přehled informací a aktualitRychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp