Co se u nás koná

Rekvalifikační kurz strážník obecní policie a "prolongační" příprava ke zkouškám MV na naší škole od září 2014
29.05.2014

Co se u nás koná «

Naše škola nabízí od září 2014 „Rekvalifikační kurz strážník obecní/městské policie“ a tzv. prolongační přípravu ke zkouškám.
Rekvalifikační i prolongační kurz obsahuje školení v rozsahu vědomostí potřebných ke složení kvalifikační zkoušky před komisí MV ČR podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění a vyhlášky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. Absolvent kurzu prokáže úspěšným složením zkoušky svou odbornou způsobilost k výkonu povolání strážník/ce obecní policie.
Budoucí strážníci i jejich zkušenější kolegové jsou proškoleni v celém rozsahu požadovaných vědomostí. Zvýšená pozornost je věnována aktuálním legislativním změnám a otázkám s častou chybovostí. Vzhledem k rozsahu a hloubce problematiky je však od frekventantů požadován aktivní přístup.
Kurz k obnovení platnosti způsobilosti strážníků, tzv. prolongace, je pětidenní (pondělí až pátek).
Rekvalifikace pro nové strážníky bude upravena individuálně, dle potřeb organizace a nástupních vědomostí frekventantů.

Cena dle počtu učastníků prolongace od 1900,- Kč a rekvalifikační kurz od 19 900,- Kč.

Termíny flexibilní, dle dohody a zájmu.
Více informací na tel.: 731 152 478 případně nás můžete kontaktovat na e-mail: lehky@sosoom.cz

 

« zpět na přehled akcíRychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp