Co se u nás koná

Cvičení "Krizové situace 2013"
31.03.2013

Co se u nás koná «

Krizové situace 2013
V termínu od 26. do 28. března 2013 proběhl druhý ročník specializovaného cvičení pod názvem „Krizové situace 2013“. Střední odborná škola ochrany a osob a majetku Zlín ve spolupráci s Krajským ředitelstvím PČR Zlín a Univerzitou obrany uspořádali součinnostní cvičení. V letošním roce se týkalo hned několika námětů, které na sebe během tří dnů navazovali.
Chtěli jsme navázat na loňské cvičení a snad poučeni z chyb a nedostatků. Rovněž jsme cvičení rozšířili o spolupráci s jednotkou Commandos z Univerzity obrany v Brně, se kterou jsme nepracovali poprvé. Za naši školu se na přípravě a především průběhu podílel Jiří Lehký plk. v. v., Dr. et Mgr. Jan Cváček, pplk. v.v. a Mgr. Viktor Brebera.
Smyslem těchto cvičení je hned několik cílů. Jednak je to vytvoření modelových situací pro všechny zúčastněné, jednak možnost zapojení studentů do specializovaných cvičení bezpečnostních složek a současně možnost cvičit v reálném prostředí.
Vlastní harmonogram cvičení byl rozdělen do tří částí. V úterý pod vedením pplk., Doc., Ing. Zdeňka Flasara, CSc. studenti z UO absolvovali dvouhodinovou teoretickou výuku, která byla určena pro všechny žáky školy na téma „Topografie“ se zaměřením na základní znalosti a dovednosti čtení vojenských map, polohopis, výškopis, navigaci apod. V odpoledních hodinách se vybraní žáci zúčastnili specializovaného zaměstnání mimo budovu školy se zaměřením na taktiku a přežití malých skupin v lesním terénu, čímž byla první část cvičení ukončena. Ve středu od 8 do 13 hod proběhlo cvičení v budově školy, které připravila pod vedením kpt. Málka PČR (Krajské ředitelství Zlín) na téma „Aktivní střelec“. Tohoto cvičení se jako figuranti aktivně zúčastnili i další naši žáci. Zhruba od 13:30 hod byla zahájena druhá část cvičení na téma „Pohyb a taktika malých jednotek v nestabilním prostředí“, kdy proti sobě stáli žáci naší školy a studenti UO. Tato část trvala do čtvrtku do 06:00 hod. V 8:00 začala třetí a poslední část cvičení, opět pod vedení PČR na téma „Vyhledání pohřešovaných osob v nestabilním prostředí“. Vlastní cvičení bylo zaměřeno na spolupráci několika druhů jednotek (např. jízdní policie, psovodů apod.), ale také na součinnosti jiných osob a skupin (profesionálních i neprofesionálních). V našem případě tyto jednotky tvořili studenti UO a žáci naší školy, kteří rovněž působili jako figuranti (pohřešované osoby).
Rozsah letošního cvičení byl již poměrně velký, a tak jsme rádi, že všechny dílčí části a posléze cvičení jako celek mělo u všech úspěch, nikdo se nezranil a všichni můžeme do budoucna čerpat ze získaných zkušeností.
Poděkování patří velícím složkám PČR a UO za možnost vůbec takové to cvičení uspořádat a samozřejmě všem zúčastněným osobám. Poděkování rovněž patří všem žákům, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu cvičení, vše zvládli téměř profesionálně, za což na ně můžeme být hrdí.
Za pořadatele cvičení
Mgr. Viktor Brebera

« zpět na přehled akcíRychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp