Výsledky přijímacího řízení

Střední odborná škola ochrany osoba majetku Zlín, s.r.o.

1. kolo : Bude aktuálně doplněno.

2. kolo : Bude aktuálně doplněno.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným číslem v prvním kole přijímacího řízení oboru vzdělání
68 – 42 –M/01 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOSTRychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp